Nau mai ki Whiria | Welcome to Whiria

The new online Te Ahu o te Reo Māori registration system is now live and the platform that we use is called Whiria.

Kei te ipurangi ināianei te pūnaha rēhitatanga hou o Te Ahu o te Reo Māori e noho tuwhera ana, ko tōna ingoa ko Whiria. He ngāwari ake, he tere ake ināianei te tukanga rēhitatanga mō te rangapū kaimahi mātauranga kia uru mai ai ki Te Ahu o te Reo Māori, ka āhei hoki koe ki te mātakitaki kei whea tō rēhitatanga e rere ana i te ara tukanga.

The new online Te Ahu o te Reo Māori registration system is now live and the platform that we use is called Whiria. The registration process for education workforce to participate in Te Ahu o te Reo Māori is now easier, faster and provides you with the ability to track your registration through the process.

Rapua ngā pārongo e hāngai ana ki tō kuhunga Education Sector Logon me te whātoro i a Whiria | Find out information about setting up your Education Sector Logon and accessing Whiria.

Te Ahu o te reo Māori ESL information - Kauwhata reo website

Rapua ngā pārongo e pā ana ki te horanga ā-motu o Te Ahu o te Reo Māori | Find out information about Te Ahu o te Reo Māori national delivery.

Te Ahu o te reoMāori national delivery - Kauwhata reo website

Hononga Tono | Application Link

Kia rite mai koe mō te rēhita mai mō Te Ahu o te Reo Māori, kei konei te kuhunga ESL Login | When you are ready to register for Te Ahu o te Reo Māori, access the ESL Login here.

Whiria ESL login