Te whiriwhiri i tō Kaitūhono PLD

Kua tohua e ngā mema o te pae motuhake Kaitūhono PLD, ko ā rātou kaitūhono whai mana e āhei ana ki te tautoko ā-kanohi, ā-huarahi kē rānei i te PLD Whakatinana Marautanga DT me te HM, ki te hurahi reo Māori / te huarahi reo Pākehā hoki rānei. Ko ngā whakahaere anake e whai reo ana ki runga i te pae motuhake te hunga e taea nei e rātou te whakarato i ā rātou PLD, mai i te pūtea pokapū.

Ko tā mātou e whakaaro nei, tēnā pea, kei te hiahia ngā kura, ngā Kāhui Ako, ngā tari, ngā kaiako arataki rānei ki te whakahou i ā rātou mahi i tua atu i te ‘PLD i ia rā’, i a rātou ka whakapakari i ō rātou mōhiotanga ki ngā kiko o te marautanga hou me te whakauru i aua mōhiotanga ki ā rātou marautanga ā-rohe. Tā mātou ki a koe, me whakapā atu koe ki ngā kaitūhono e rārangi ana i raro nei ki te kōrero hāngai tonu i ō hiahia me rātou.

Kei raro e rārangi mai nei, ko ngā mema o te pae motuhake Kaitūhono PLD, he kaitūhono kē ā rātou ki te tautoko i tēnei mahi. Tokorua o ērā mema, he hou ki te pae motuhake, ā, he tauira PLD ā rātou hei āwhina i a koe.

Mō te rārangi kaitūhono, pēhi ki konei.

Mō e tahitaipitopito to (ngā kaitūhono PLD) pēhia ki konei.