He Pārongo Tautoko Ngaio mā te Rāngai Digital Technologies me te Hangarau Matihiko

Kia whai wāhi ki ētahi kōrero mō ngā ratonga ngaio e wātea ana

Ka taunaki te PLD mō te Digital Technologies me te Hangarau Matihiko i ngā kura māhita, kaiako, kura, Kāhui Ako me ngā rōpū whakangātahi ki te whakatinana tonu i ngā wāhanga hou o te Digital Technologies | Hangarau Matihiko (DT|HM) i raro i ngā kaupeka ako mō te Technology | Hangarau.  

Ko ēnei kiko hou o te marautanga te panonitanga tuatahi ki ngā Marautanga ā-Motu, mai i te whakarewanga ake, ā, he mea nui rawa atu tēnei ki ngā kura me ngā Kāhui Ako. He paku rerekē te hātepe tono e pā ana ki te PLD mō te DT & HM whakatinana marautanga, tēnā i te PLD i raro i te pūtea pokapū.   

Mā ngā kura, ā-takitahi, ā-rōpū whakangātahi rānei, mā ngā Kāhui Ako me ngā uepū kaiako, pēnei i ngā kaiako arataki, i ngā kaiako rānei e hāpai ana i ētahi kawenga motuhake, i ētahi tari rānei o ngā kura tuarua. Mātua rā, me tautapa e ngā rōpū kura, e ngā kaiako rānei tētahi kura ārahi kia taea ai te hoatu i ngā hāora PLD.

Koia tēnei ngā ara hei whai:

Wāhanga 7 - Te rā kati mō ngā puka tono: 30 o Whiringa-ā-nuku

Koia tēnei ngā ara hei whai:

  1. Ka oti i te kaitono tētahi puka tono ā-ipurangi
  2. Ka arotakengia ngā puka tono e tētahi rōpū ā-Motu mō te PLD DT/HM
  3. Ka kōwhiringia e ngā kaitono (te hunga i eke ā rātou puka tono) tētahi kaitūhono whai mana mai i te puna ipurangi a te Manatū.
  4. Ka mahi tahi taua kaitūhono me ngā kaitono ki te whakatutuki i te mahere PLD mō te DT/HM.

Me whakapā atu koe ki tō māngai ā-rohe PLD mō te DT me te HD, rapua ngā taipitopito whakapā i konei.

Tirohia te mapi o te hātepe i konei

He aha ngā kōrero me hoatu e au ki te puka tono?

1. WHAKARĀPOPOTOHIA MAI TE WHAKAMAHI A TŌ KURA, TŌ KĀHUI AKO, TŌ RŌPŪ/TARI/KĀHUI KAIAKO RĀNEI I NGĀ KIKO O TE MARAUTANGA HOU MŌ TE DIGITAL TECHNOLOGIES, TE HANGARAU MATIHIKO HOKI/RĀNEI, ME TŌNA MĀRAMA KI AUA KIKO.

Me mōhio te rōpū whiriwhiri, kei hea tō kura e pae ana mō runga i te marautanga hou. He aha ia ngā ara i takahia e te kura kia mārama tahi ai ngā Kura Māhita me ngā Kaiako ki ngā āhutanga hou – ngā kiko, me ngā take i whakahirahira ai te whakaako i te DT me te HM?  

2. WHAKARĀPOPOTOHIA MAI TE WHĀNUI O TĀU WHAKAAKO I TE DIGITAL TECHNOLOGIES, TE HANGARAU MATIHIKO HOKI/RĀNEI

Kua wānanga tahingia rānei e tō kura tāna whakauru i te DT/HM ki roto i ngā hōtaka whakaako, akoako hoki puta atu i tō kura/tari? 

E maea ana

E rangahau ana mātou i te marautanga hou, ā, ko tō mātou hiahia, he whakauru i ngā kiko hou ki tā mātou marautanga ā-rohe i ngā tau ruarua e pātata mai nei. Ko te whāinga ia, he whakapakari ake i ō mātou pūkenga kia riro mā ō mātou ake kaiako arataki / upoko ā-tari / kaiako arataki Kāhui Ako tēnei mahi e hāpai. Kei te hiahia hoki mātou ki te mahi tahi me ngā mātua, ngā whānau me te hapori kia whai wāhi ai rātou ki tēnei hātepe.

E whanake ana

E rangahau ana mātou i te marautanga hou, ā, ko tō mātou hiahia, he whakauru i ngā kiko hou ki tā mātou marautanga ā-rohe i te tau e tū mai nei. Kei te takatū mātou ki te whakamahere wawe tonu, me te whakarerekē i ngā āhuatanga me ō mātou mātua, whānau, me te hapori puta noa i tō mātou kura / tari / Kāhui Ako

Kua whakaurua

E tino mōhio ana mātou ki te marautanga hou, ā, he kaiako arataki ō mātou e mātau ana ki te kaupapa nei. Kei a mātou ake ngā pūkenga ki te whakatupu i te mōhio ā-mahi me ngā kaiako katoa. E takatū ana mātou ki te whakatinana i tētahi hōtaka pakari, auaha hoki e mahi tahi ai ngā kaiako me ā rātou ākonga, ō rātou mātua, ō rātou whānau me te hapori ahumahi.

I ia ono marama, ka ākina koe ki te arotake i te neke o āu mahi. Hei te otinga ake o tō PLD, tērā te rīpoata whakamutunga ka mahia e koe hei tātari iho i ō hua i puta. 

3. WHAKAMĀRAMATIA MAI, HE PĒHEA TE WHAKAURU A NGĀ KAIAKO I NGĀ HANGARAU MATIHIKO / PAPAHIKO / ARONGA HIKO, KI Ā RĀTOU AKE MAHI WHAKAAKO ME NGĀ HŌTAKA AKO, PUTA ATU I NGĀ WĀHANGA KATOA O TE MARAUTANGA ME NGĀ WĀHANGA AKO?

Whakamahukitia mai, he pēhea te whakatauira a ō kura māhita me ō kaiako i tō rātou mātau, i tō rātou kaha hoki ki te whakawhenumi i te hangarau matihiko me ā rātou hōtaka whakaako. He kaiako rānei i tō kura e hiahia ana ki tētahi tautoko kē atu? He kaupeka marau rānei e hiahia ana koe ki te whakapakari ake?   

4. WHAKARĀRANGITIA MAI NGĀ PLD MAI I ROTO, MAI I WAHO RĀNEI, I WHĀIA E TŌ KURA, E TŌ KĀHUI AKO RĀNEI E PĀ ANA KI TE HANGARAU MATIHIKO, KI TE MATATAU RĀNEI KI AUA HANGARAU MATIHIKO ME NGĀ PŪKENGA KEI A KOUTOU

Koinei ngā momo PLD pēnei i ērā mō te ICT, i te Matatau ki te Ao Matihiko me ētahi mea. Whakarārangitia mai ngā wā (te tau) i oti ai me ngā hua i puta.  

5. KA PĒHEA TŌ WHAI I NGĀ PLD MŌ TE DIGITAL TECHNOLOGIES, TE HANGARAU MATIHIKO HOKI/RĀNEI E TAUNAKI AI I TŌ MAHERE KIA WHAKATINANAHIA E KOE TE MARAUTANGA DIGITAL TECHNOLOGIES, TE HANGARAU MATIHIKO HOKI/RĀNEI?

He aha te hua e hiahiatia ana, ā, ka pēhea tō whakauru i ngā PLD mai i waho i tō kura ki te whakatina i ō koutou ake pūkenga e riro ai mā koutou anō tēnei mahi e hāpai?

He pai noa iho te whiti kotahi

6. KI TŌ WHAKAARO, KA PĒHEA TE NUI, TE ITI RĀNEI O TE PLD E HIAHIATIA AI E TŌ KURA, KĀHUI AKO RĀNEI, Ā, MŌ Ā HEA TĪMATA AI?

He tohu noa ēnei whakataunga nama hei whakatauira i ngā hāora ka whakapaua i te tau kotahi. Kei runga ēnei whakataunga nama i te FTE a te kaiako, ā, e whā tekau ngā wiki i te tau (kei roto hoki ngā wā huihui me ngā hāora kirimana PLD mō te DT me te HM). Kei ngā rārangi kaitūhono ētahi atu taipitopito. Ki te nui rawa atu ō hāora / ki te itiiti rānei, tēnā whakamāramahia mai ō take i pērā ai.

Te maha o ngā Kaiako

1 ki te 5

Takiwā mō te 50 – 80 – Katoa o ngā hāora PLD me whakapau

Te maha o ngā Kaiako

6 ki te 20

Takiwā mō te 70 – 120 katoa o ngā hāora PLD me whakapau

Te maha o ngā Kaiako

Neke atu i te 20

Takiwā mō te 100 – 200 katoa o ngā hāora PLD me whakapau

Kāhui Ako / rōpū whakangātahi

Takiwā mō te 150 – 500 katoa o ngā hāora PLD me whakapau

7. E KAHA TAUTOKO ANA TE KĀHUI AMORANGI ME NGĀ KAITIAKI O TE POARI I TĒNEI PUKA TONO PLD

Tā tēnei pouaka pātai hei tohu māu, he ui ki a koe, māu e whakaū ake te whai wāhi mai me te whakaae a tō kāhui amorangi me ngā Kaitiaki o te Poari ki tēnei puka tono. 

Tono

Ka tau atu ngā puka tono ā-ipurangi ki te Wāhanga mō ngā PLD mō te Digital Technologies me te Hangarau Matihiko Whakatinana Marautanga. 

I ahu mai ngā māngai o te Rōpū Whiriwhiri i te Rāngai me ngā whakahaere whai kirimana. Mā te rōpū whiriwhiri ngā puka tono e arotake ka puta ai i a rātou ngā whakataunga. 

Ki te eke tō puka tono PLD mō te DT & HM, ka tae te karere whakaū ki a koe (me tō tātai PLD) me tētahi rārangi kaitūhono, māna te PLD mō te DT & HM e kawe. 

Ki te kore tō puka tono e eke, ka tae atu ētahi kōrero āwhina mō tāu tono ki a koe.

Te kōwhiri i tō kaitūhono

Ka oti ana i a koe tō kaitūhono te kōwhiri, ka mahi tahi ia me tō kura, Kāhui Ako rānei ki te waihanga i te mahere PLD mō te DT & HM i runga i tētahi tauira ā-ipurangi māmā e taea ai e koe te kite ake i ngā āhuatanga me mātua tutuki i roto i te mahere whakatinana, tirohia i konei.

He mea nui te aroturuki i te neke o ngā mahi me te hopu kōrero taunaki.I ia ono marama, ka ākina koe ki te arotake i te neke o āu mahi. Hei te otinga ake o tō PLD, tērā te rīpoata whakamutunga ka mahia e koe hei tātari iho i ō hua i puta.